Nieuwsblad voor Huizen

28 juni 2018

Nieuwsblad voor Huizen 28 juni 2018


60 procent zondag incidenteel open

HUIZEN Ondernemersvereniging 't Hart van Huizen heeft een enquête gehouden onder haar leden. Hieruit blijkt dat 60% van de winkeliers incidenteel open wil op zondag als dat mogelijk is. "Een gedeeltelijk positief geluid, dat we niet hadden verwacht", laat duovoorzitter Agnes Haverkort weten.

"We zijn aangenaam verrast door deze cijfers. Veel mensen denken dat de meeste winkels in het dorp juist niet open willen, maar uit deze cijfers blijkt dat het niet alleen de super is en enkele andere winkels. 40 procent heeft aangegeven dat niet open te zullen gaan." Omdat ruim 50 procent van de winkeliers de enquête heeft ingeleverd, vindt ze dat de cijfers relevant zijn en dat de ondernemersvereniging hier zeker wat mee kan. Van de 60 procent die incidenteel open wil, wil 37% open op feestdagen en bij evenementen en 12% gaat elke zondag open.

"We hebben deze enquête gehouden omdat we op korte termijn wilden weten hoe de ondernemers hierin staan. Een vergadering plannen is lastiger. Donderdag beslist de gemeenteraad al." Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe winkeltijdenverordening dan mogen de winkels al op 15 juli van 12.00 tot 18.00 uur open.

Niet iedereen wil de zondagrust opgeven. Rob Bource van de SGP start met een petitie 'Stop 52 koopzondagen in Huizen'.

3

Maaien Gooimeer weer van start

HUIZEN Het maaien van het Gooimeer is sinds vorige week weer begonnen. Zo wordt de strijd tegen het welig tierende fonteinkruid weer voortgezet.

In de Randmeren speelt de waterplantenproblematiek al jaren. In opdracht van de coöperatie Gastvrije Randmeren worden er elk vaarseizoen waterplanten gemaaid om de overlast te beperken.

Het probleem manifesteert zich inmiddels ook in het IJmeer en het Markermeer. De provincie Noord-Holland heeft om die reden met diverse belanghebbende organisaties het initiatief genomen om tot een effectief en structureel plan van aanpak te komen. De coöperatie heeft actief geparticipeerd. Op basis van dit overleg is er een voorstel gemaakt dat naar het ministerie is gestuurd. Samengevat komt de aanpak voor de korte termijn neer op blijven maaien en aanpassing van de (recreatie)betonning en voor de wat langere termijn op het verdiepen van vaargebieden, waar mogelijk.

Tegelijkertijd heeft de coöperatie afgelopen winter met de Stichting Maaien de huidige werkwijze van het maaien op de Randmeren tegen het licht gehouden. Conclusie was dat de bestaande maaipraktijk op een aantal punten verbeterd en aangevuld kan worden. In 2018 wordt het totale maaigebied in de Randmeren vergroot van 450 naar 600 ha en wordt door meer gebiedsgericht maaien getracht een hoger gebruiksrendement te bereiken.

Ondanks dat achter de recreatiebetonning een grotere oppervlakte wordt gemaaid, blijft er een groot gebied over waar niet gemaaid wordt. Ook is op het water niet goed zichtbaar waar gemaaid is. In Gooi- en Eemmeer wordt de recreatiebebakening dit jaar daarom tijdelijk aangepast. Door daarna binnen de recreatiebetonning te maaien, is voor de watersporters duidelijk waar het water doorvaarbaar is.

Zie voor meer informatie:
gastvrijerandmeren.nl.

Zwemvierdaagse volop aan de gang

Foto: Bob Awick

HUIZEN De zwemvierdaagse is in volle gang. Vanaf dinsdag wordt er door de deelnemers trouw elke dag een aantal baantjes gezwommen. Normaal zijn dat er tien, oftewel 500 meter. De jongste deelnemers zwemmen er vijf. Vrijdag is er ter afsluiting een afwisselend en sportief activiteitenprogramma.

3

60 jaar getrouwd

Foto: Carin van den Berg

Truus Kuit en Jan Klijn waren maandag 60 jaar getrouwd en kregen bezoek van burgemeester Sicko Heldoorn.

9

Helpen maakt happy!

Huizenvoorelkaar is de nieuwe verzamelplaats voor vrijwillige inzet en laat je in één oogopslag zien wat er in jouw buurt te doen is. Reageren op een van de onderstaande vragen? Kijk op Huizenvoorelkaar.nl en meld je aan. Je kunt direct een bericht sturen naar de contactpersoon. Kom je er niet uit? Bel dan voor een afspraak of kom binnenlopen.

Nieuw op Huizenvoorelkaar:
Een ommetje door het Oude Dorp
Een lieve dame op leeftijd (79) kan nog goed bewegen, maar is soms wat duizelig waardoor ze niet alleen mag lopen. Ze vindt het heerlijk om aan de arm naar het dorp te wandelen om wat kleine boodschapjes te doen. Als je daarna nog tijd hebt voor een kopje koffie, kan haar dag niet meer stuk. Maak jij ook graag een wandeling en loop jij met haar mee? Thuishulp van de Vrijwilligerscentrale Huizen brengt je met haar in contact.

Taalcoach voor anderstaligen
Wil jij nieuwe Nederlanders helpen met de Nederlandse taal? Je gaat een-op-een aan de slag met een anderstalige dame of heer. Samen praten staat centraal. Je kunt samen een boek lezen, bespreken wat er in de krant staat of samen op stap. Je spreekt wekelijks een uurtje samen af in het Taalcafé, bij iemand thuis of elders. Gilde SamenSpraak brengt anderstaligen en Nederlanders bij elkaar om taal en cultuur te delen.

Huisbezoeken bij ouderen
Op initiatief van de gemeente worden alle senioren van 80 jaar benaderd voor een gesprek over hun situatie. Je voert tijdens een huisbezoek een gesprek met de senioren en informeert hen over diverse voorzieningen. Je krijgt een korte interne opleiding en maakt deel uit van een enthousiast team bij Versa Welzijn. Er wordt een tijdsinzet gevraagd van twee tot vier uur per week. Fijn als je reageert!

Kom ons feestje versterken bij de kinderthemaweken!
Voor kinderen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend om leuke dingen te kunnen doen in de vakantie. Speciaal voor hen organiseert Wielewaal kinderthemaweken. Een week lang organiseren vrijwilligers allerlei activiteiten binnen een thema. Elke dag wordt zo een feestje. Voor iedereen! Deze zomervakantie worden er ook kinderthemaweken in Huizen georganiseerd. Meld je aan als vrijwilliger en ontdek zelf hoe leuk het is om mee te gaan!

Zondag 1 juli

Rooms-Katholieke Thomaskerk: 9.30 u. M. Sendecki – Gezinsviering
Vrij-Katholieke Michaël and all Angels: 10.30 u. H.Mis (Nederlands)

Hervormde Oude Kerk: 9.30 u. Prop. J.A. Hoogesteger; 18.30 u. P.M. van 't Hof
Hervormde Nieuwe Kerk: 9.30 u. L. Kruijmer; 17.00 u. Geen dienst
Hervormde Zenderkerk: 9.30 u. P.M. van 't Hof; 17.00 u. Geen dienst
Hervormde Meentkerk: 9.30 u. Prop. C. Westerink; 17.00 u. B.E. Weerd
Hervormde De Brug: 10.30 u. Jolien Biesbroek en Esther Molenaar – Thema: Vervolgde Christenen
Hersteld Hervormde Kerk 't Visnet: 9.30 u. en 17.00 u. C. Oorschot
Vrije Hervormde Gemeente (in Chr. Geref. Kerk): 11.30 u. en 19.00 u. Leesdienst
Protestantse Kruiskerk: 10.00 u. G.W. Oostermann
Protestantse Goede Herderkerk: 10.00 u. G.C. de Vries
Protestantse Oosterlichtkerk: 10.00 u. R. Abma

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ichtuskerk: 9.30 u. en 17.00 u. P. Boonstra
Christelijke Gereformeerde Kerk: 9.30 u. en 17.00 u. J. van Dijken
Christengemeente: 10.00 u. Johan Selier – Heilig Avondmaal
Pinkstergemeente: 10.00 u. Kerkdienst – Heilig Avondmaal
Baptistengemeente (in aula Erfgooierscollege): 10.00 u. Kerkdienst
Thousand Hills (in gebouw Muziekvereniging Prinses Irene): 10.30 u. Kerkdienst
Moluks-Evangelische Pniëlkerk: 10.30 u. Kerkdienst
Vrijzinnigen Kerkje de Engel: 10.30 u. Elske Bast-Fokkema

Samenstelling Armando Krijnen


Weerbericht

Overwegend zonnig en warm, aanhoudend droog

Ook in de laatste dagen van deze kurkdroge junimaand wordt geen neerslag verwacht. Garant daarvoor staat een gordel van hoge luchtdruk die zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden via de Noordzee tot boven Scandinavië. Met een noordoostelijke stroming wordt dan onverminderd droge continentale lucht aangevoerd. De maxima liggen rond of iets boven de 25 graden.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is meest vrij zonnig en droog. Mogelijk trekken er enkele wolkenvelden over. Het wordt circa 23 à 24 graden bij een matige noordenwind. Met de maandovergang van juni naar juli is het in het weekeinde droog en zonnig zomerweer. Met een matige wind tussen oost en noordoost ligt de temperatuur nog iets hoger met maxima tussen 25 en 28 graden. Het zijn echter geen zwoele of klamme nachten. De minimumtemperatuur ligt rond 11 à 12 graden.

Trend na het weekeinde

Aanvankelijk houdt het fraaie zomerweer aan. De maxima liggen rond 27 graden. Halverwege de week neemt het hogedrukgebied boven Scandinavië stilaan in kracht af. De stroming neigt dan aanlandig (westelijk) te worden. De warmte neemt langzaam af en er is kans op een bui.

Weetje

In onze regio is in juni slechts 7 mm neerslag gevallen, in het landelijk hoofdstation in de Bilt 12 mm. De normale hoeveelheid ofwel het langjarig gemiddelde bedraagt circa 65 mm. Het is daarmee een recorddroge junimaand. Ook juni 2006 en 2010 staan in de top 10 van droogste junimaanden met 18 mm neerslag. In de zeer natte juni van 2016 viel circa 140 mm neerslag.

Foto: Ab Walet

In een klein slootje was hij aan het vissen, deze mooie aalscholver. Hij hield mij wel goed in de gaten, maar ging toch rustig zijn gang. Ik steeds een stapje dichterbij. Dan dook hij weer en kwam een stuk verderop weer boven water. Te ver weg voor een goede foto. Verplaatsen maar weer! Het herhaalde zich. Waar zou hij heen gaan, links of rechts? Nu gokte ik goed, vlak voor mijn snufferd kwam hij boven!

Tegenstanders van koopzondag geven de strijd nog niet op

SGP start petitie 'Stop 52 koopzondagen in Huizen'

De gemeenteraad beslist volgende week donderdag over de zondagopenstelling. De tegenstanders geven de strijd nog niet op. Zij laten ook van zich horen.

Rob Bource van de SGP is een petitie tegen de 52 koopzondagen begonnen. Foto: Bob Awick

HUIZEN De gemeenteraad beslist volgende week donderdag in haar raadsvergadering over de zondagopenstelling van winkels van 12.00 tot 18.00 uur. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen en dat betekent dat een meerderheid van de raad voor het voorstel zou moeten stemmen. De tegenstanders geven echter de strijd niet zomaar op. De SGP start met de petitie 'Stop 52 koopzondagen in Huizen', die op hartvoorhuizen.nl te vinden is.

"Ik spreek heel veel kleine winkeliers", zegt Rob. "Zij vertellen me dat ze helemaal niet open willen. Zij kunnen zich uitspreken door de petitie te tekenen." Hij hoopt dat als veel mensen de petitie tekenen het tegengeluid de coalitie nog van gedachten doet veranderen. "Voor de SGP is het een heel belangrijk punt. We willen dat ook laten zien. Als je nu op je handen blijft zitten, dan zijn er straks gewoon 52 koopzondagen. Door deze keuze wordt de zondag steeds minder een rustdag. Het gaat ons vooral om het principe uit de Bijbel dat er één dag per week een dag van rust is. Christenen gebruiken die om zich op God te richten. Ook als je niet gelooft, is elke week een rustdag goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat komt de hele maatschappij ten goede", zegt hij.

Ook raadslid Wessel Doorn van de ChristenUnie is tegen de zondagopenstelling. "Uit principiële grond. De zondagsrust is iets moois uit de Bijbel voor de samenleving. Je kunt die tijd doorbrengen met je familie." Hij vindt de verandering voor het dorp radicaal. "We gaan van nooit open op zondag naar iedere zondag open. Dat is een heel groot verschil. Dat past niet in het karakter van ons dorp. Bovendien is het ook maar afwachten hoe het uitpakt. Is er wel draagvlak onder de winkeliers? Willen zij wel elke zondag open? Gaat de kleine zelfstandige hier niet onder lijden?"

'Ook als je niet gelooft, is elke week een rustdag goed voor gezondheid'

Afgelopen woensdag sprak de raadscommissie al over het voorstel om de zondagopenstelling mogelijk te maken. Hier stelde Wessel dezelfde vragen en stelde hij voor om het draagvlak te onderzoeken. Daar bleek een meerderheid geen behoefte aan te hebben. Wethouder Bert Rebel liet namens het college weten dat de verkiezingsuitslag al heeft laten zien dat er draagvlak voor is onder de inwoners. De wethouder gaf bovendien aan dat hij het voorstel niet radicaal vond. "Er is rekening gehouden met de kerkgang. Daarom is bewust gekozen voor een opening vanaf 12.00 uur. Het college is van mening dat er voldoende rekening is gehouden met iedereen."

In die vergadering waren ook twee insprekers. De heer Vogelaar namens de Nederlandse Vereniging van Zondagsrust/Zondagsheiliging en mevrouw Lahpor, die op persoonlijke titel haar mening liet horen. Beiden zijn tegen de zondagopenstelling vanuit een christelijke achtergrond.

De heer Vogelaar liet weten dat mensen hem soms wel ouderwets noemen met zijn standpunt: "Soms is het heel goed om tradities zorgvuldig te bewaren, zeker als die stoelen op de tien geboden, dat zijn universele wetten. Sommige mensen worden pijnlijk getroffen door de openstelling en ondervinden daar hinder van terwijl zij een kerkdienst bij willen wonen of betreuren dat het milieu wordt getroffen door verkeer op zondag." Hij haalde een Bijbeltekst aan en riep op om niet in te stemmen met een algemene ontheffing. "Wie zich niet aan gebod houdt, zal niet gezegend zijn."

Mevrouw Lahpor liet weten de zondagopenstelling vanuit haar christenzijn te benaderen. "Ik realiseer me dat niet iedereen gelovig is." Ook zij haalde de tien geboden uit de Bijbel aan. "Dit is een van de tien geboden. Houd de sabbat in ere, de zondag is voor ons. Het zou een sobere dag moeten zijn. God rustte ook op de zevende dag. Ik vind dat je niet mag dwingen tot een winkelopenstelling. Het kan een aanmoedigende werking hebben voor anderen, zoals de bank of makelaar. Het is een onvrijheid voor een groep christenen in Huizen. Laten we de goede traditie van zondagsrust voorzetten."

Tijdens de behandeling van het voorstel bleek dat er bij de gemeenteraad wel draagvlak is voor de zondagopenstelling. Wel zijn er zorgen over dat winkeliers wellicht gedwongen worden om open te gaan. Daarom was ook een van de vragen wat de gemeente daar eventueel aan kan doen. Hierop antwoordde de wethouder dat de gemeente hier formeel niets aan kan doen: "Als een verhuurder een winkelier hiertoe verplicht, is dat iets tussen twee private partijen. We hebben echter geen indicatie dat dit een probleem is, anders hadden we dat al gehoord." Hij benadrukte dat de mogelijkheid wordt geschapen voor winkeliers dat ze open kunnen en niet dat ze open moeten.

Afsluiting zwem-vierdaagse

HUIZEN Zwembad Sijsjesberg sluit vrijdag de zwemvierdaagse af met een afwisselend en sportief activiteitenprogramma met onder andere een springkussen, aquaballs en boogschieten.

Het programma ziet er dan als volgt uit:
18.00 uur Start zwemvierdaagse
18.15 uur Start uitreiking medailles
18.00 uur Diverse spelletjes (aquaballs, springkussen etc.)
18.30 - 19.45 uur Boogschieten
19.45 uur Sluiting afgifte medailles
20.00 uur Sluiting zwemvierdaagse 2018

RotaryClub schenkt Tergooi stoelen

HUIZEN Britta Blok, voorzitter van de RotaryClub Huizen, heeft dinsdagmorgen twee gemakkelijke stoelen overhandigd aan de Kinderafdeling van Tergooi Blaricum.

Daar waar ouders van zieke kinderen soms wel 24 uur op een rechte stoel naast hun kind de wacht hielden, kan dat nu in een veel meer ontspannen houding met deze van alle gemakken voorziene ruime fauteuils.
Het initiatief was uitgegaan van de Stichting Vrienden van Tergooi die RotaryClub Huizen bereid vond om twee stoelen te doneren.

Wat is jouw bijzondere plekje?

HUIZEN We hebben al enkele leuke reacties gekregen op ons oproepje voor een rubriek in de zomermaanden over jouw bijzondere plekje in Huizen. Wil je ook meedoen? Mail dan naar redactie@nieuwsbladvoorhuizen.nl en vertel welk plekje voor jou speciaal is en waarom. Misschien doe jij dan straks mee.

Op weg naar rookvrije generatie in regio Gooi en Vechtstreek

Dertig partijen ondertekenden het convenant. Foto: Leo Huijssoon

REGIO 'Op weg naar een rookvrije generatie in Gooi en Vechtstreek'. Met die gedachte sloten ruim dertig organisaties, waaronder de gemeente Huizen, vertegenwoordigd door wethouder Maarten Hoelscher, zich vorige week aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee heeft de Gooi en Vechtstreek de primeur: als allereerste regio in Nederland op weg naar een rookvrije generatie.

Speeltuinen en winkelstraten rookvrij, is het ultieme doel. "Nog steeds beginnen er in deze regio elk jaar meer dan 500 kinderen met dagelijks roken", stelt de GGD. "Als kinderen niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld tien jaar langer dan leeftijdsgenootjes die wel gaan roken." Reden genoeg om te streven naar een rookvrije generatie. Partijen uit het convenant richten zich de komende jaren op het rookvrij maken van zo veel mogelijk plekken waar kinderen komen: de thuissituatie, kinderopvang, speeltuin, school en sportvereniging. Ter ondersteuning zijn gratis stappenplannen, 'rookvrij'-bordjes en persoonlijke ondersteuning beschikbaar.

Geen rookverbod

Projectleider: 'Niemand wil dat zijn eigen kind begint met roken'

Overigens betekent rookvrij niet hetzelfde als een rookverbod. Rokers zal vooral worden gevraagd om de sigaret uit te doen. "Tachtig procent van de mensen die gaat roken, begint voor zijn of haar achttiende", aldus projectleider 'Rookvrije Generatie GGD Gooi' Rinelle van den Top. "Het gaat om die bewustwording. En veel mensen zijn voor de rookvrije generatie, ook de rokers zelf. Niemand wil dat zijn eigen kind begint met roken."

Evert van der Roest

Voorzitter Samenloop voor Hoop Huizen, 24 uurswandelmarathon voor KWF, 67 jaar, vanaf geboorte in Huizen

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben gepensioneerd."

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Samenloop voor Hoop?
"Ik ben gevraagd door Eric van As, een van de initiatiefnemers."

Wat vindt je tot nu toe het mooiste moment in aanloop naar dit evenement?
"Het benefietdiner."

Wat doe jij zelf op 29 en 30 juni tijdens de loop?
"Meelopen en toezien op de organisatie."

Waar maak je je zorgen om?
"De weersomstandigheden."

Huizen mist nog ...?
"Een gezellig centrum."

Als je een dagje de burgemeester van Huizen was, wat zou je doen?
"Zorgen dat er een railverbinding komt."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De ontwikkeling van het Keugat."

Winter- of zomervakantie?
"Beide."

Ochtend- of avondmens?
"Beide afhankelijk van de omstandigheden."

Wat is je favoriete spreuk?
"Eerst denken dan doen."

Favoriete film?
"'Intouchables'."

Favoriete muziek?
"Licht klassiek."

Naar welk land zou je nog willen?
"Amerika en Canada vanwege de bezienswaardigheden."

Waar mogen ze je voor wakker maken 's nachts?
"Liefst niet."

Welke droom zou je nog in vervulling willen zien gaan?
"Dat er een oplossing komt voor kanker."

Regio wil trein-verbinding en verdiepte A1

Foto: Bob Awick

HUIZEN De Regio Gooi en Vechtstreek wil een treinverbinding tussen Utrecht-Huizen-Almere en ondertunneling van de A1.

Dit staat in een conceptreactie aan de provincie over de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050. Deze conceptbrief ligt nu ter goedkeuring bij de diverse gemeenteraden.

Tunnel
Hierin staat: "Indien weguitbreiding op termijn noodzakelijk is, dient dit goed te worden ingepast. Voor de A1 betekent dit een verdiepte ligging en/of tunnel. Wij zien dit graag in de visie benoemd."

Treinstation

Ook staat er: "In de tekening zijn verbindingen getoond, ook nieuwe verbindingen die ontbreken. Hier verdient de spoorverbinding tussen Utrecht en Almere langs de A27 via Hilversum en Huizen een plek op de kaart. Huizen is een van de grootste gemeenten in Nederland zonder treinstation."

Bekaaid

Raadslid Wessel Doorn vond dat Gooi en Vechtstreek er maar bekaaid af kwam in de omgevingsvisie. "Misschien moet de regio zich toch maar eens afvragen of het niet beter past bij de provincie Utrecht, waar anders wordt omgegaan met deze dingen."

Verheugd
Ellen Mendelts van het burgerinitiatief voor een spoorplatform langs de A27 is verheugd over het standpunt van de regio: "Waar het er eerst op leek dat de regio over dit onderwerp verdeeld was, blijkt er nu kennelijk consensus."

Bestuurder scootmobiel aangereden

Foto: Bob Awick

HUIZEN Een bestuurder van een scootmobiel is dinsdagmiddag bij het oversteken van de Crailoseweg ter hoogte van de Trappenberg aangereden. Hij kwam in botsing met een bestelbusje met aanhangwagen met water om bomen water te geven. De man is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Een ingeschakelde traumahelikopter was niet nodig.

Echtpaar Klijn krijgt bezoek van burgemeester voor 60-jarig huwelijk

De zus van Truus was verloofd met de broer van Jan

De burgemeester samen met het echtpaar onder de ballonnenboog. Foto: Carin van den Berg

HUIZEN Truus Kuit en Jan Klijn waren maandag 60 jaar getrouwd en burgemeester Sicko Heldoorn kwam namens het gemeentebestuur de felicitaties overbrengen. Het huis in de Rozenstraat viel meteen op door een prachtige boog met gouden en zwarte ballonnen.

Het paar leerde elkaar kennen doordat de zus van Truus met een broer van Jan verloofd was. "Ze wilden naar een vliegshow in Soesterberg. Dat moest toen op de fiets. Ik werd meegevraagd, zodat ik naast Jan mee kon fietsen en we twee aan twee konden rijden." Daarna kwamen ze elkaar regelmatig tegen bij familieaangelegenheden en na een aantal jaar besloot het stel samen te trouwen. Jan: "We hadden geen haast."

Lot

'Het is fijn dat we hier nog samen kunnen wonen'

Een huis bleek ook moeilijk te krijgen, dus werd eerst ingewoond bij de ouders van Truus, voordat het echtpaar een eigen stek kreeg in de Elleboogstraat. Truus had door een lot te kopen gehoopt eerder een huis te kunnen winnen. De nummers waren door de verkoper opgeschreven en ze won de prijs. Helaas kon het lot niet meer gevonden worden. Dat kwam later na een aantal verhuizingen wel weer boven water. Truus: "Ik heb zoiets nog eens gehad. Deden we mee aan de Toto en hadden we er 13 goed. Op vrijdag moest je dan naar de winkel. Dat deed ik keurig. Het bleek echter Koninginnedag te zijn en je had een dag eerder moeten komen."
Het echtpaar heeft twee dochters en twee kleindochters. "Ik kom uit een gezin met allemaal vrouwen," vertelt Truus, "mijn man juist uit een gezin met allemaal mannen." Inmiddels woont het paar alweer 23 jaar aan de Rozenstraat. "Het is fijn dat we hier nog samen kunnen wonen", zegt Truus. Ze is niet meer zo gezond en eigenlijk had de familie ook niet verwacht dat het 60-jarig huwelijksfeest nog gevierd kon worden. Dat bleek gelukkig wel het geval. Reden ook waarom op de feestelijke maandagmorgen diverse medewerkers van de zorg aanwezig zijn om het feestje mee te vieren. "We zijn de gemeente erg dankbaar dat we gezamenlijk de zorg zo hebben kunnen organiseren. Dat mag ook weleens worden gezegd", zegt dochter Gerdine met blije tranen omdat ze dit moment nog met haar ouders mag vieren.
Jan kan zich de bruiloftsdag nog goed herinneren. "We woonden toen aan de Baanbergenweg en die was opengebroken. Het was een enorme zandvlakte, het had heel hard geregend en het was dus een modderzooi en zij had haar mooie bruidsjurk aan. Ik heb haar het hele stuk gedragen." Truus: "De huwelijksauto hadden we al weggestuurd, want de gasten hadden gezegd dat ze ons wel thuis zouden brengen. Uiteindelijk stonden we daar nog alleen, want iedereen was weg, en het begon heel hard te regenen. Maar we zijn uiteindelijk toch goed thuisgekomen."

Gery en Henk Schaap vieren hun gouden bruiloft

Wethouder Roland Boom samen met het echtpaar op het balkon met uitzicht op de Oude Kerk. Foto: Bob Awick

HUIZEN Gery van der Haven en Henk Schaap waren maandag 50 jaar getrouwd. Voor die gelegenheid kwam wethouder Roland Boom langs om de felicitaties over te brengen van het gemeentebestuur. Daarom was er al een klein feestje in huize Schaap, pal bij de Oude Kerk. Er was taart en zoon Meindert was uit Tanzania overgekomen waar hij werkt. Zaterdag wordt het feest groots gevierd.

Henk is een echte Huizer, van bakker Schaap, en koestert zijn plekje bij de kerk. Hij is degene die altijd de boodschappen doet. "Handig als je wat vergeten bent. Je loopt zo naar de supermarkt." Gery komt uit Hazerswoude. De vraag rijst dan al snel hoe het echtpaar elkaar heeft leren kennen.

Groepsreis

'Een van de andere mannen ging er met haar vandoor'

Henk: "Dat was tijdens een groepsreis door Scandinavië. Ik vond haar meteen al leuk, maar we waren met vijf jonge mannen en vierentwintig juffrouwen. Zij en haar zus waren met nog een jongedame het leukst, dus de hele vakantie draaiden de vijf mannen om hen heen. Ik klapte toen dicht en een van de andere mannen ging er met haar vandoor. Ze hadden ongeveer drie maanden verkering. Ook nog bij de reünie die we hielden."

Geschreven
Kort daarop kwam er echter een kerstkaart van Gery waarin ze schreef dat ze graag nog wat van hem wilde horen. Henk stuurde wat foto's en er werd driekwartjaar druk geschreven. "Toen het serieus werd, heb ik haar gevraagd om met mij naar de Matthäus Passion in Naarden te gaan. Ik heb haar snel aan mijn familie voorgesteld, want die waren allemaal druk in de weer in de bakkerij." Vervolgens ging het paar naar Hazerswoude. Daar kreeg Henk een kruisverhoor van de broers van Gery. Haar vader was helaas al overleden. "Haar moeder sleepte me er doorheen", zegt Henk.

Omdat Gery kleuterjuf was in Hazerswoude, trouwde het paar daar in de kerk in het bijzijn van de hele kleuterklas. Gery: "Zo'n leuk vak. Twee van de kinderen hebben me nog verrast toen we 25 jaar getrouwd waren en met één van hen heb ik nog regelmatig contact." Samen kreeg het paar een zoon en een dochter: Meindert en Janneke. Ook zijn er nog twee kleinzoons van 5 en 7 jaar.
Het paar is altijd reislustig gebleven. Ze zijn vaak in het Oostblok geweest. "We houden wel van avontuur en gingen op de bonnefooi. Dan zeiden we dat we een plek zochten om te overnachten en konden we bij mensen thuis slapen."

Schoolvoetbaltoernooi Groep 2

Bakker Kruijmer bij een van de deelnemende teams. Foto: s.v. Huizen

HUIZEN Het Bakkerij Kruijmer Schoolvoetbaltoernooi Groep 2 is vorige week gehouden op het terrein bij s.v. Huizen.

Er deden 185 kinderen verdeeld over 32 teams aan het toernooi mee en volgens de organisatoren was het wederom een succes. "Het weer was fantastisch, de spelers waren fanatiek en de supporters juichten hard mee! Er werd flink gestreden om de eerste plek in de poule én in de finale."

Eerste prijs

Uiteindelijk gingen de meisjes van de Flevoschool M2 en de jongens van de Van der Brugghenschool J1, Tweemaster Holleblok J1 en de Flevoschool J4 er met de eerste prijs vandoor. Namens Bakkerij Kruijmer ontvingen de winnaars een prachtige beker en was er voor de kinderen met de tweede prijs een medaille. De overige deelnemers ontvingen allemaal een medaille als aandenken.

Kinderopvang Huizen zorgde voor de verhitte spelertjes voor een verkoeling in de vorm van flesjes water.

David Robbers 2e kampioenschap Midden Nederland

Jonge tafeltennisser succesvol

David Robbers, vooraan in het midden. Foto: NTTB-Midden

HUIZEN Tafeltennisser David Robbers (10) van Tafeltennisvereniging Huizen verraste afgelopen zaterdag vriend en vijand door tweede te worden bij de afdelingswedstrijden van Regio Midden Nederland. In de halve finale de week ervoor was het voor de jonge talentvolle speler van Huizen nog allemaal erg spannend en wist hij ternauwernood de finaleronde te bereiken.

Deze week bij de finalewedstrijden waren de zenuwen de eerste wedstrijden beter onder controle en wist hij ook van spelers te winnen waar hij in de halve finale nog van verloor. Door de enthousiaste aanmoedigingen van de meegereisde supporters, maar zeker ook door de goede aanwijzingen van ervaren coach Gijs Molenaar, wist David uiteindelijk vijf van de zeven wedstrijden te winnen.

Spanning

Alleen in de laatste wedstrijd, waar in een onderling duel uitgemaakt moest worden wie de tweede plaats zou bemachtigen, werd de spanning nog af en toe te veel voor de jeugdige speler. Door vast te houden aan zijn sterke punt, de forehand topspin, werd deze wedstrijd toch winnend afgesloten en mocht hij de tweede prijs in ontvangst nemen.

Complimenten

Met veel complimenten van de aanwezige begeleiders en coaches, ook van de andere verenigingen, voor zijn goede en vooral technische spel mocht de trotse David de tweede prijs 'ranking 5' in ontvangst nemen.

"Een heel erg goede prestatie van deze jeugdige speler die pas 15 maanden lid is van de TTV Huizen", aldus zijn club. "Mede door het grote plezier en enthousiasme dat hij beleeft aan tafeltennis en de mogelijkheden die de vereniging te bieden heeft aan alle kinderen heeft hij dit kunnen bereiken."

Clubkampioenen TV Huizen

Het rode team. Foto: TV Huizen

HUIZEN Tennisvereniging Huizen heeft nieuwe clubkampioenen bij de jeugd. De kampioenschappen werden namelijk van 18 tot en met 20 juni gehouden.

Familie en vrienden konden zowel bij het enkelspel als het dubbelspel voor de tennissers in de categorie groen, leeftijden variërend van 9 tot 13 jaar, rekenen op pittige wedstrijden met verrassende uitslagen.
De enkelfinale ging uiteindelijk tussen Tama Moria en Seraphiem Rietbroek. Na een bijna twee uur durende wedstrijd kon Seraphiem de eerste prijs in ontvangst nemen. De dubbel werd gewonnen door Koen van de Veen en Remco van Hoek. De kleur oranje, leeftijd variërend van 7 tot 12 jaar, speelde ook onderlinge wedstrijden. Hier kwam Jurrian van Zon als de grote winnaar uit de bus door het winnen van alle wedstrijden. Het rode team, leeftijden variërend van 6 tot 8 jaar, speelde tennis in de vorm van spelletjes en tot slot wat kleine wedstrijdjes.

René Koster in Fotografieacafé Gooische Fotoschool

Foto: Rene Koster

HUIZEN René Koster komt zaterdag 30 juni naar het Fotografiecafé van de Gooische Fotoschool in Het Kunstkantoor aan de Kerkstraat 2. Hij is gepokt en gemazeld in het maken van reisreportages en minidocumentaires. Deze foto is van Antartica. De inloop start om 15.00 uur en René trapt rond 15.30 uur af. Bijdrage € 5,-. Vooraf aanmelden bij Helen Hofman, 06-15 11 54 45, info@degooischefotoschool.nl.

Nieuw pastarestaurant Laguna

Foto: Fletcher Hotel

HUIZEN Fletcher Hotel in het Nautisch Kwartier is sinds gisteren een nieuw restaurant rijker: pastarestaurant Laguna. De opening werd verricht door hotelmanager Tim Wismeijer en ambassadrice van de Fletcher Hotels Myrna Goossen. Foto: Fletcher Hotel

De hei: ooit nodig voor de mest vanuit de schaapskooien voor de engen

De landschappen uit de tentoonstelling 'Groen Gooi'

'Groen Gooi' is een tentoonstelling in het Huizer Museum. Het vertelt het verhaal van het Gooi langs de lat van negen landschappen, waaronder de hei.

Natuur- en landschapsfotograaf Lemmens, ook bekend van de film 'Holland, natuur in de Delta', legde de hei op deze manier vast. Foto: Frans Lemmens

HUIZEN 'Groen Gooi' is tot en met 30 september te zien in het Huizer Museum aan de Achterbaan 82. Een tentoonstelling om te ontdekken, te verwonderen en buiten te beleven. De tentoonstelling vertelt het verhaal van het Gooi langs de lat van negen landschappen. De komende weken zetten we samen met het Huizer Museum in het Nieuwsblad voor Huizen een van de landschappen centraal. Deze keer is dat de hei.

Er is al meer dan duizend jaar heide in het Gooi. Hier kwam de mest voor de engen vandaan. De mest, die nodig was voor het verbouwen van gewassen, kwam uit de potstal in de schaapskooi: schapenpoep, heideplaggen en een beetje bosstrooisel.

Kunstmest

Kunstenaars vonden de hei mooi en romantisch

Honderd jaar geleden deed de kunstmest zijn intrede. Men had de natuurlijke mest niet meer nodig. Er liepen steeds minder schapen en er werden nog wel wat bijenschansen gehouden voor de honing. Zo veranderde de heide in een nutteloos, woest en onherbergzaam gebied.

Mooi en romantisch

Juist toen, rond 1905, begonnen kunstenaars en stadsmensen de heide mooi en romantisch te vinden. Anton Mauve schilderde de schapen op de heide. Biologen als Jac. P. Thijsse beschreven de natuur van de heide: nachtzwaluw, korhoen en het heideblauwtje.
Sindsdien willen we de heide graag zo houden en koesteren als een geliefd historisch landschap. Dat kost geld en moeite, want als je niets doet wordt de heide vanzelf bos. Schapen zijn weer welkom, nu om de heide kort te houden en jonge boompjes op te eten.

Korhoen

Heide is nog steeds een belangrijk kenmerk van het Gooise landschap. Witte krentenboompjes in het voorjaar, gele brem en paarse heide in de zomer en daarna herfstkleuren van berk en eik. Het korhoen is er niet meer, maar wel de sperwer, de roodborsttapuit en de geur van heidehoning.

Frans Lemmens

In de tentoonstelling 'Groen Gooi' hangt deze foto van Frans Lemmens. Lemmens is landschaps- en natuurfotograaf, bekend van onder andere de film en het boek 'Holland, natuur in de Delta' en 'Stil Holland' en hij werkte mee aan 'De Wilde Stad'.

Zie ook:
www.huizermuseum.nl.


De tentoonstelling 'Groen Gooi' maakt deel uit van het eerste regionale Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht. Andere deelnemers van het festival zijn Singer Laren, Kasteel-Museum Sypesteyn, Stichting Kunstbezit 's-Graveland, Museum Weesp, collectie Hilversum, Forteiland Pampus, het Pinetum Blijdenstein, Stichting Tussen Vecht en Eem en Toerisme Gooi en Vecht.

Zie ook:
www.groeningooivecht.nl.

Nederlands kampioen junioren polesport Demi Brama gehuldigd

'Veel mensen willen wat, maar weinigen werken er zo hard voor'

Demi samen met de wethouder en alle mensen die haar helpen haar droom te verwezenlijken. Foto: Bob Awick

HUIZEN Demi Brama (15), Nederlands kampioen polesport bij de junioren, is vrijdagmiddag gehuldigd door de gemeente voor haar sportieve prestaties. Wethouder Roland Boom overhandigde haar een bos bloemen.

Omdat een sporter op deze leeftijd het niet alleen kan, kregen ook haar ouders en andere belangrijke mensen voor haar sport een bos bloemen, waaronder de mensen van Corpus Acrobatics en sponsor Coronel, die haar een ruimte ter beschikking geeft om te kunnen trainen.

WK

Haar droom is om ooit aan de slag te gaan bij Cirque du Soleil

De jonge Huizense werd op haar twaalfde ook al Nederlands kampioen bij de Novice. Toen haalde ze niet genoeg punten voor het WK. Nu heeft ze zich wel gekwalificeerd voor het WK, dat van 12 tot en met 16 juli wordt gehouden in Taragona in Spanje.

Polesport

Haar familie is apetrots op haar. Moeder Esther had eerst wel haar bedenkingen toen de jonge Demi aan paaldansen wilde beginnen, maar toen ze zag wat voor serieuze sport het was, ging ze overstag. De sport is nog volop in ontwikkeling. Inmiddels zijn er meer jonge meisjes gestart met polesport; een afgevaardigde van de bond was ook bij de huldiging aanwezig.

Familieding

"Het is echt een familieding geworden. Dat vindt Demi ook leuk", vertelt haar moeder. Vader Jurgen is inmiddels geschoold als jurylid. Demi: "Hij weet precies waar de jury op moet letten en hij helpt mij dus ook."
Haar oudere broer Indy (18) moest er in het begin wel even aan wennen dat alle aandacht naar zijn jongere zusje ging. "Maar het is een heel bijzondere eer om haar broer te zijn", zegt hij nu. Inmiddels bouwt hij regelmatig mee bij de organisatie als er voor een NK of wedstrijd weer ergens palen moeten worden neergezet. Al vanaf haar zevende wilde Demi iets in het circus gaan doen. Toen zag ze acrobaten in doeken hun kunsten in de lucht doen in de Efteling. Haar droom is om ooit aan de slag te gaan bij Cirque du Soleil.

Luchtacrobaat

Daarom is ze nu ook zelf aan het trainen bij Corpus Acrobatics. Hier wordt ze opgeleid tot luchtacrobaat. "Veel mensen willen wat, maar weinigen werken er zo hard voor als jij", zei wethouder Roland Boom in de raadzaal waar de huldiging plaatsvond. Er waren zoveel mensen aanwezig, dat hij naar deze grote zaal was uitgeweken hiervoor om ieder een plek te bieden. Hij vond het vooral opmerkelijk dat zij al zo jong met zo'n enorme inzet hard werkt om haar doel te bereiken. "Ik hoop dat ik met mijn woorden en deze bossen bloemen een klein beetje heb kunnen laten zien hoeveel bewondering we hebben voor je ongelooflijke inzet."

Powerlifter Luuk de Ruiter in het zonnetje gezet

Luuk wordt gefeliciteerd door wethouder Roland Boom. Foto: Bob Awick

HUIZEN Powerlifter Luuk de Ruiter is door wethouder Roland Boom namens de gemeente in het zonnetje gezet. Hij is Nederlands kampioen in zijn sport in de klasse -100 kilogram.

Met een score van 222,5 kilogram bij het squatten, 140 kg bij het bankdrukken en 250 kg bij het deadliften sleepte hij ook zijn kwalificatie-eis voor het Europees kampioenschap binnen. Dit wordt in het weekend van 29, 30 juni en 1 juli in Schwetzingen in Duitsland gehouden. Hij hoopt zich daarbij te kwalificeren voor het WK in 2019 in Las Vegas. De eigenaar van DeRuiterPT personal training kreeg van de wethouder complimenten voor zijn bedrijf en hij hoopte dat de goede prestaties op het NK hem zullen helpen. "Jij moet hier immers je brood mee verdienen."
Boom bekende zelf ook een sporter te zijn en besefte dat er ongelooflijk veel moeite voor nodig is om te bereiken wat Luuk met zijn powerliften inmiddels heeft bereikt. Daarnaast wenste hij de sporter veel succes op het komende EK en sprak de hoop uit binnenkort weer met bloemen op de stoep te staan om hem te mogen huldigen voor nog een mooie prestatie.

Jubilerende vrijwilligers thuishulp krijgen bloemetje voor hun inzet

'Vrijwilligerswerk, dat doe je niet zomaar, dat doe je met je hart'

Vrijwiligerscentrale Huizenvoorelkaar heeft voor het eerst jubilerende vrijwilligers in het zonnetje gezet en blijft dat doen.

De jubilerende vrijwilligers met de nieuwe directeur Jolanda Oostrum en Kristel Mensink van de Vrijwilligerscentrale Huizenvoorelkaar. Foto: Bob Awick

HUIZEN "Vrijwilligerswerk, dat doe je niet zomaar, dat doe je met je hart en dat doen jullie", opende de nieuwe directeur van de Vrijwilligerscentrale Huizenvoorelkaar, Jolanda Westrum, de bijeenkomst waar de jubilerende vrijwilligers in het zonnetje werden gezet. "We zijn blij met jullie en het is ook niet niets dat jullie je al jaren inzetten. Daar willen we even bij stilstaan."

Van de twaalf jubilerende vrijwilligers is zelfs iemand al dertig jaar actief. "Bijzonder, niet te omschrijven. Zo'n moment moet je markeren met een strik eromheen." Vervolgens nam Kristel Mensink het woord en sprak alle jubilarissen persoonlijk toe. Hierdoor werd het afwisselende werk bij de vrijwillige Thuishulp zichtbaar.

Loretta blijkt met haar dertig jaar degene die het langst actief is. "Eigenlijk al langer", vult ze aan. Voordat ze werd 'overgenomen' door de vrijwilligerscentrale was ze al actief in de wijk Stad en Lande. Ze bood hulp aan eenieder die het nodig had in de nieuwbouwwijk, waar mensen vaak van buitenaf kwamen en nog niet zo veel mensen kenden. "Je had je opgegeven voor het herstellen van kleding en wandelen. Dat heb je ook wel een aantal keer gedaan, maar je bent vooral al jaren Maatje geweest."
Vrijwilligster Mies vierde haar 25-jarig jubileum. "Eigenlijk is dat al meer, want ik ben gestopt en weer begonnen", lichtte ze toe. Uit een anekdote blijkt dat de vrijwilligers ver gaan in hun inzet. "Ik heb een keer een hondje uitgelaten voor iemand terwijl ik doodsbang ben voor honden", zegt Mies met een van afschuw vertrokken gezicht.
Janneke en Charlotte zijn respectievelijk 15 jaar en 10 jaar vrijwilliger. Janneke is op dit moment Maatje van een mevrouw van 97 jaar. "Ik ben dat nu al zes jaar en ze is er nog steeds. Je bouwt een band met elkaar op." Charlotte begon met vrijwilligerswerk toen ze op haar zestigste kon stoppen met werken. "Ik wilde iets doen met mijn hoofd, hart en handen", vertelt ze. "Ik ben uiteindelijk bestuurslid geworden ergens, doe dit vrijwilligerswerk met mijn hart en ben gaan kleien."

'Zo'n moment moet je markeren met een strik eromheen'

De twee mannen in het gezelschap zijn vijf jaar vrijwilliger. Het zijn Elbert en Karel. Elbert is de vervoerder en tijdens de bijeenkomst krijgt hij nog een telefoontje van een mevrouw die bij het ziekenhuis staat en graag weer naar huis wil. Hij rijdt regelmatig mensen naar afspraken. "Meestal blijf ik wachten, maar dat kon vandaag niet." Hij straalt en vertelt dat hij het erg leuk vindt. Inmiddels heeft hij op deze manier 330 keer iemand kunnen helpen. Karel is meer een klusjesman bij de Thuishulp. Hij hangt lamellen op, vervangt een lampje, bevestigt een plaatje op een scootmobiel en is ook vaak in tuinen te vinden. Daarnaast begeleidde hij een jongeman op maatschappelijke stage. "Dat was erg leuk om te doen." Hij heeft in vijf jaar tijd 225 keer iemand kunnen helpen.
Manja en Mariëtte zijn ook vijf jaar vrijwilliger. Manja werd bij een van haar Maatjes eigenlijk min of meer een mantelzorger, omdat deze persoon vrijwel geen sociaal netwerk had. "We hebben vaak overlegd hoe je dingen kon aanpakken", vertelt Kristel. Mariëtte hielp veel Maatjes die het moeilijk hadden na verlies of door een depressie. Kristel: "Je wilde ze zien opknappen en vertelde vaak uitgebreid in mails hoe het ging." Caroline is vijf jaar vrijwilliger op het kantoor. Inmiddels gaat zij ook op huisbezoek om mensen die hulp nodig hebben te ontmoeten en aan de juiste vrijwilliger te koppelen. Kristel: "Je vindt het zo leuk dat je er zelfs je werk van wilt maken." Drie vrijwilligers konden er niet bij zijn. Dit zijn Karin, die tien jaar vrijwilliger is, en Necky en Suzanne die vijf jaar vrijwilliger zijn. De vrijwilligerscentrale zal in de toekomst vrijwilligers met een jubileum in het zonnetje blijven zetten.

Van de jubilerende vrijwilligers is iemand dertig jaar actief

Op 29 en 30 juni van 15.00 tot 15.00 uur vindt de Samenloop voor Hoop plaats op het terrein van s.v. Huizen. Foto: Samenloop voor Hoop

Vrijdag 29 juni

PC Helpdesk BEL

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Voor al uw vragen en/of problemen met uw pc, tablet of smartphone kom op werkdagen naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis-Laren. Een team van enthousiaste, deskundige vrijwilligers staat voor u klaar! Zie ook www.pchelpdeskbel.nl.

Geef-en-neemtafel

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Wordt door vrijwilligers van Versa Welzijn georganiseerd.

Taalcafé

13.30 uur | Bibliotheek Huizen

Elke vrijdagmiddag oefenen we de Nederlandse taal boven in de bieb. Zonder afspraak en gratis.

SamenLoop voor Hoop Huizen

15.00 uur | s.v. Huizen Huizen

SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daarnaast kunt u ook genieten van een afwisselend programma aan entertainment. www.samenloopvoorhoop.nl/huizen.

Borreluurtje met je Buurtje(s)

16.00 uur | De Malbak Blaricum

Iedere laatste vrijdag van de maand van 16.00 – 19.00 uur zijn wijkbewoners van de Bijvanck van harte welkom voor ontmoeting en een praatje tijdens het buurtborreluurtje.

Volle Maan Dansmeditatie

20.00 uur | Bewustzijnscentrum Bala Huizen

Volle Maan, een mooi moment om naar binnen te keren en de aandacht te verplaatsen van hoofd naar voeten en alles wat daartussenin beweegt. Op muziek die inspireert, uitnodigt en jouw essentie raakt. In verbinding met wie jij ten diepste bent, jouw authentieke zelf. Ervaring niet nodig!

Zaterdag 30 juni

SamenLoop voor Hoop Huizen

Tot 15.00 uur | Sportvereniging Huizen Huizen

SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daarnaast kunt u ook genieten van een afwisselend programma aan entertainment. www.samenloopvoorhoop.nl/huizen.

Unieke Midzomercompetitie

8.30 uur | Clubgebouw van KDV Sport & Genoegen Midden-Nederland Huizen

Leden van 4 verenigingen, samen goed voor 144 dieren (hamsters, cavia's, konijnen, hoenders, sierduiven) gaan de sportieve strijd aan voor het mooiste dier. Primeur is de konijnenwortelracebaan, dat moet je zien! Ook is er de beruchte hanenkraaiwedstrijd. Gaan ze kraaien? Wie kraait het meest?

Repair Café Huizen

10.00 uur | Het Huis van de Buurt, de Draaikom Huizen

Enthousiaste vrijwilligers helpen u bij kleine reparaties aan kleding, fietsen of elektrische apparaten.

De tijd vliegt voorbij met het Clarinet Choir...

16.00 uur | De Engel-Vrijzinnig Huizen

Zaterdag 30 juni verzorgt het Clarinet Choir Irene haar 10-jarig jubileumconcert in de Engel om 16.00 uur. Toegang € 8,-.

Zondag 1 juli

Workshop Fotografie De Hei bij Blaricum

9.30 uur | Restaurant de Tafelberg Blaricum

Van april tot en met oktober gaan we op pad met de camera, De Lente op de Hei. Wat er o.a. aan bod kan komen: compositievormen (bij kleur en zwart-witfotografie), diafragma en sluitertijden, ISO, detailfotografie, over- en onderbelichten, en voor de liefhebbers het Zone Systeem van Ansel Adams.

Buiten Schrijven

10.30 uur | Theetuin Eemnes

Wil je creatieve schrijfinspiratie ontvangen? Dan kan dat tijdens deze gratis workshop. Ervaring met schrijven is niet nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening. Informatie en aanmelding op www.schrijveninhetgooi.nl of 06-44528197.

Papageno Koffieconcert

11.30 uur | Papageno Huis Laren

Iedere zondag van 11.30 tot 12.30 uur, entree € 6,50. Tickets kunt u, tot de zaterdag voor het concert 12.00 uur, boeken via de link naast de datum op www.papageno.nl. Menu: Papagenohuis-Activiteiten-Papageno Koffieconcerten.

Maandag 2 juli

Geef-en-neemsnuffelkast

9.30 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Wijkcentrum Holleblok heeft een snuffelkast met tweedehandsbaby/kinderkleding in de maten 50 tot ongeveer maat 152 tegen kleine prijzen. Geopend: maandag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom een keer kijken! Wijkcentrum Holleblok.

Optimalisatiecheck van uw pc/laptop

10.00 uur | Brinkhuis Laren

Is uw computer toe aan een opschoonbeurt of is deze erg langzaam? Kom naar de PC Helpdesk BEL in het Brinkhuis in Laren.

Rummikub en scrabble

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Elke maandagochtend is er in wijkcentrum de Malbak van 10.30-11.30 uur gelegenheid om onderling gezellig ouderwets rummikub of scrabble te spelen. Sjoelen, dammen of mens-erger-je-niet kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee!

Dinsdag 3 juli

Computerhelpdesk de Brassershoeve

10.00 uur | De Brassershoeve Huizen

De Computerhelpdesk is in de maanden juli en augustus alleen op dinsdag geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Waterstraat 2 (achter de Oude Kerk) Meer informatie: www.debrassershoeve.nl of https://huizen.seniorweb.nl.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Naast het lenen van boeken kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken in de Malbak bieb. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Spelmiddag

13.30 uur | De Blaercom Blaricum

Tijdens deze middag is er gelegenheid om een gezellig bordspel te spelen, zoals dammen, mens-erger-je-niet, rummikub of scrabble. Sjoelen kan ook. Heeft u zelf nog spellen: neem ze mee! Info: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Gratis Nederlandse les

19.30 uur | De Malbak Blaricum

Every Tuesday between 7.30-9.30 pm you are invited to our Dutch language lessons. You will learn more about the meaning of words and verbs. Level: speaking and understanding the Dutch language a bit. Please join us! De Malbak, Wetering 122, Blaricum.

Zomerconcert Muziekvereniging St.Jan

20.00 uur | Brinkhuis Laren

Muziekverening St. Jan organiseert op 3 juli 2018 een tuinconcert in de prachtige Kloostertuin van het Brinkhuis. Kom en luister onder het genot van een drankje. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: gratis. Meer info op: www.hartvanlaren.nl en stjanlaren.nl.

Woensdag 4 juli

Taalcafé / Language bar

10.30 uur | De Malbak Blaricum

Anderstaligen zijn elke woensdag van 10.30-12.00 uur welkom bij het Taalcafé. Hier kunt u uw Nederlands verbeteren door gesprekjes te voeren met anderen. Non Dutch speakers are welcome every Wednesday between 10.30-12.00 am. You can improve your Dutch while speaking with others. Please join!

Film aan de Brink - 'Darkest Hour'

14.30 uur | Brinkhuis Laren

Verenigd Koninkrijk, 2017, Oorlog/Biografie,114 min. Regie: Joe Wright. Met: Gary Oldman en Kristin Scott Thomas. Als kersverse premier van Groot-Brittannië moet Winston Churchill de belangrijkste keuze van zijn leven maken.Sluit hij vrede met de nazi's of verklaart hij hen de oorlog? Entree: € 5,-.

Donderdag 5 juli

Gezonde start van de dag, heerlijk ontbijten

9.00 uur | Wijkcentrum Holleblok Huizen

Heerlijk ontbijten met buurtgenoten. Voor een gezellig en gezond ontbijt kunt u iedere donderdag terecht in wijkcentrum Holleblok. Ineke en Claudia heten u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. € 2,- per persoon. Wekelijks op donderdag vanaf 9.00 uur.

Koersballen

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Koersbal lijkt op jeu de boule. Er is geen kracht voor nodig en het wordt binnen gespeeld. Het verrassende van dit spel is de bal, omdat het zwaartepunt niet in het midden zit. Iedereen kan het leren, dus kom een keertje kijken. Donderdags van 10.00-12.00 uur. De Malbak, Wetering 122, Blaricum. 035-5262902.

Bibliotheek Malbak

10.00 uur | De Malbak Blaricum

Elke dinsdag- en donderdagochtend kunt u boeken lenen bij de Malbak bibliotheek. Naast het lenen van boeken kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee drinken in de Malbak bieb. Kosten zijn 35 cent per boek, 2 weken lenen. Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Koffieochtend

10:00 uur | De Blaercom Blaricum

Zin in een kopje koffie? Vind je het leuk om anderen te ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer? Kom dan naar deze koffieochtend. Iedere donderdagochtend vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Iedereen is welkom! Informatie en/of aanmelden: Susan Bakker, sbakker@versawelzijn.nl, 035-7504149.

Taalcafé Laren

10.30 uur | Het Muziekcentrum Schering en Inslag Laren

Het Taalcafé in Laren is een ontmoetingsplaats en oefenplaats voor anderstaligen. Samen met vrijwilligers wordt het Nederlands geoefend.

Koffieochtend in Brinkhuis

10.30 uur | Brinkhuis Laren

Op donderdagmorgen wordt er door de gastvrouwen koffie en thee geschonken in de bovenzaal van het Brinkhuis. Even tijd voor elkaar en een gezellig babbeltje.

Vrijwilliger gezocht / vrijwilliger worden

13.30 uur | De Malbak Blaricum

Loop binnen tijdens onze openingstijden of maak een afspraak voor een ander moment voor info, bemiddeling, advies of scholing of bel 035-750 4149. Versa Vrijwilligerscentrale, Wetering 122, 1261 NK Blaricum.

Zaterdag 7 juli

Geef-en-neemwinkel

10.00 uur | Wijkcentum 't Vuronger

De geef-en-neemwinkel is elke eerste zaterdag van de maand geopend

Zangdag met Philip Stopford

13.30 uur | Het Koorhuys Eemnes

Zangdag met Engelse topcomponist Philip Stopford bij Muziekcentrum Paul Snoek: zaterdag 7 juli van 13.30 tot 16.30 uur in de RK Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk 58 in Eemnes. Aanmelden via www.paulsnoek.nl.

Zondag 8 juli

Stiltemeditatie, stadsverlichting

20.00 uur | Bewustzijnscentrum Bala

Stadsverlichting wil inspireren tot rust te midden van overvolle agenda's en haast in ons dagelijks leven. We nodigen je uit om met volle aanwezigheid hier en nu stil te zijn en je hart te voelen, ook in de onrust.

Schuilplaatsen Spanderswoud

Foto: Jaap van Hassel

BUSSUM De Historische Kring Bussum houdt zondag 1 juli om 14.00 uur een excursie langs schuilplaatsen uit de WOI aan de noordzijde van het Spanderswoud. Vertrek parkeerterrein De Fransche Kamp. € 2,50 voor niet-leden. Zie ook albertusperk.nl.

Zomeractiviteiten voor kinderen in de bibliotheek

Voorleeshoek, Zomerklooien en ZomerExpress

De zomervakantie komt eraan en de bibliotheek organiseert dan diverse activiteiten voor kinderen van 0 tot 10 jaar.

Vorig jaar kon er bij de ZomerExpress onder andere geknutseld worden. Archieffoto: Bibliotheek hlb

HUIZEN De bibliotheek aan Plein 2000 nummer 1 bereidt zich voor op de zomervakantie. Voor jeugd in de leeftijd van 0 tot 10 jaar zijn er dan diverse activiteiten.

Zo is er elke maandagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur iets te beleven in 'De Voorleeshoek'. "Muziek vergroot de beleving van prentenboeken enorm. Daarom spelen we tijdens de vakantie voorgelezen prentenboeken, begeleid door klassieke muziek, af op een groot scherm", aldus de bibliotheek.

Van 10.00 tot 10.30 uur zijn dit prentenboeken voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Van 11.00 tot 11.30 uur prentenboeken voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

Burgemeester leest voor bij opening ZomerExpress

Zomerklooien

Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur is er 'Zomerklooien'. "Boeken kun je niet alleen lezen, maar ook doen! Denk aan stropdassen knopen, kevers verzamelen en een glow-in-the-dark-drilpudding maken", meent de bibliotheek.
"We verzamelen de gekste en gezelligste boeken boordevol activiteiten en maken een 'Zomerklooi-collectie' voor jou om te komen ontdekken. Haal je stempelkaart, kies boeken uit onze Zomerklooi-collectie, en ga thuis of op vakantie lekker klooien. Met elke activiteit verdien je een stempel. Heb je je stempelkaart vol, dan krijg je een Zomerklooi-diploma."

Er kan in de bibliotheek geklooid worden op:
- vrijdag 27 juli: werken met verrassende materialen
- vrijdag 31 augustus: bouwwerken maken.

ZomerExpress

Daarnaast zijn er ook de ZomerExpress-activiteiten. Dit project vloeit voort uit de VoorleesExpress voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij taal en lezen. Dat doen vrijwilligers door samen met de ouders wekelijks een uur bij de kinderen thuis voor te lezen. In de zomer gaat dit project door, maar er zijn dan ook een aantal activiteiten in de bibliotheek.
Deze activiteiten zijn van 14.00 tot 15.30 uur op de volgende data: 3, 10, 17 en 24 augustus.

Op vrijdag 3 augustus is de feestelijke opening en komt de nieuwe burgemeester van Huizen, Sicko Heldoorn, voorlezen.

Vrijdag 10 augustus is er een rapworkshop, verzorgd door André Accord en op vrijdag 17 augustus kunnen kinderen hun eigen alfabet maken.

De ZomerExpress wordt vrijdag 24 augustus afgesloten met een eindfeest met oud-Hollandse spelletjes.

Zomerklooien en ZomerExpress zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Wie met een grote groep komt, wordt gevraagd om even een mailtje te sturen naar educatie@bibliotheekhlb.nl in verband met de capaciteit en begeleiding.

Echtparen-toernooi HLTC De Kuil

HUIZEN Tennisvereniging HLTC De Kuil houdt van 23 tot en met 29 juli de 30e editie van het André Snel Autoschade-echtparentoernooi.

Inschrijven kan tot 13 juli via de website tcdekuil.net/toernooien. Er is plek voor 96 echtparen. Het Echtparentoernooi van De Kuil is bij vele tennissers uit de omgeving favoriet, dus snel inschrijven is van belang.

Midzomer-competitie Kleindier-vereniging met racebaan konijnen

HUIZEN Leden van vier verenigingen uit het midden van het land, samen goed voor 144 dieren zoals hamsters, cavia's, konijnen, hoenders en sierduiven, gaan de sportieve strijd aan tijdens de midzomercompetitie van Kleindiervereniging Sport & Genoegen. Dit gebeurt zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur aan de Jan van Galenstraat 35.

Racebaan

Vier keurmeesters gaan per diergroep bepalen wie het mooiste en beste dier heeft. Daarnaast is er een primeur: een heuse konijnenwortelracebaan. De baan wordt om 12.00 uur officieel geopend en om 14.30 uur is de eerste race.

Hanenkraaiwedstrijd

Ook wordt weer de beroemde hanenkraaiwedstrijd gehouden: welke haan kraait het meest in een bepaalde tijd? Of wordt er helemaal niet gekraaid?

Ondertussen is er gelegenheid om wat te eten van de barbecue en te drinken. De toegang is gratis.

Zomerzang Oude Kerk

HUIZEN Wijkgemeente Oude Kerk houdt in samenwerking met de Oude Pastorie dinsdagmorgen 10 juli vanaf 11.00 uur een zomerzang in de Oude Kerk.

Wijkpredikant ds. P.M. van 't Hof verzorgt een korte overdenking. Het thema van de zomerzang is 'Heimwee naar huis'. De samenkomst duurt ongeveer drie kwartier.